Háttér

Ügyfelünk a magyarországi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének területén dolgozó társaság, azt a feladatot kapta, hogy meghatározott időtartam alatt több tucat európai uniós támogatású beruházást hajtson végre, valamint lássa el az ezekhez kapcsolódó kommunikációs és tájékoztatási tevékenységet. E tevékenységet a közösségi joganyag előírásainak messzemenő figyelembevételével kell megvalósítani minden projekt esetében.

Feladat

A jellemzően alacsony hírértékkel rendelkező projektek megfelelő, előírásszerű kommunikációja. Fontos elvárás az egyes projektek hasonló tartalmának színesítése, egyedi tartalommal történő felruházása. Az ügyféllel együttműködve két alapvető célt fogalmaztunk meg:

- a beruházások által érintett lakosság pontos információkkal rendelkezzen a beruházással kapcsolatban;

- az összes projektre vonatkozó előrehaladással kapcsolatban átfogó információk közlésével kell megszólítani az országos közvéleményt.

 

Megoldás

A beruházás nagyságától függően a projektek hírértéke szerint, valamint a beruházás közvetlen környezetre gyakorolt becsült hatása alapján megállapítottuk az egyes projekttípusokhoz kapcsolódó kommunikáció súlypontjait, valamint azokat a konkrét aktusokat, melyeket egy rendkívül pontos időterv alapján, az egyes aktusok egymásra épülésének szinergikus hatását kihasználva hajtunk végre.

Miután a beruházások által közvetlenül érintett kistelepülések lakossága alapvetően a megyei és helyi média információit fogyasztja, minden projekt kapcsán pontos médialistát állítottunk össze. Ezt követően klasszikus PR-fókuszú kommunikációt végeztünk. Tekintve hogy a projektek tájékoztatási tevékenységének pontos elszámolási kötelezettsége van, napi frissítésű, projektciklus-menedzsment alapján kidolgozott adminisztrációs rendszert készítettünk és használtunk. Mindezek mellett az országos közvélemény tájékoztatása érdekében régiós szintű információs anyagokat készítettünk, amelyeket negyedéves rendszerességgel juttattunk el az érintett régió orgánumaihoz, valamint az országos médiához.

Tanácsadónk a fentiek mellett hatékonyan támogatta az ügyfél és a felettes szerv közötti információs folyamatokat annak érdekében, hogy a pontos, megbízható és kölcsönös tájékoztatás eredményeként a projektekben résztvevők közös platformra helyezkedhessenek, s így oldhassák meg a felmerülő problémákat.

Eredmények

Tevékenységünk eredményeként az alacsony hírértékkel bíró beruházások átlagosan 8–10 megjelenést eredményeztek a célcsoport médiafogyasztási szokásai szerint meghatározott felületeken, valamint lehetőséget teremtettünk az újságírók számára, hogy az adott projekt kapcsán megszerzett információkat rendszerbe helyezhessék, és képet alkothassanak az összes folyamatban levő beruházásról.

Mindeme tevékenység eredményeként ügyfelünk sikeresen felelt meg az európai uniós társfinanszírozású projektek iránt támasztott tájékoztatási követelményeknek.

Alkalmazott készségek

  1. stratégiakészítés
  2. multi-projektmenedzsment
  3. tanácsadás folyamatos rendelkezésre állással
  4. issue management
  5. szövegírás
  6. sajtókapcsolati munka
  7. nyilatkozó felkészítése
  8. médiafigyelés (témafigyelés)
System.String[]
ügyfélkapu

partnereink
esettanulmányok
spotlight