Jellemző, hogy a vezető a következő három dologban erősen hisz:

 

  1. Hiteles információkkal rendelkezem a világról – ergo: én látom helyesen a dolgokat!
  2. Helyes következtetést vonok le az eseményekből – ergo ergorum: nekem van igazam!
  3. Megfelelő módon kommunikálom a véleményemet – ergo ergissimo: te értesz félre!

Mivel ez nemcsak a vezetőkre, de minden egyénre igaz, belátható, mennyi lehetőség van a vitára, nézeteltérésre, érdekegyeztetésre. A problémát általában az okozza, hogy a szervezet vezetősége és a munkatársak közötti kölcsönös kommunikációs kapcsolat kiépítése és működtetése nincs a legfontosabb szempontok között a vállalatok többségénél. Általános vélekedés, hogy a vezető majd elmondja, hogy mit szeretne (utasítás formájában, azaz egyirányú kommunikációs eszközök segítségével). Nincs is szükség a beosztottakra e tekintetben, hiszen véleményük senkit sem érdekel, ötleteikre senki sem kíváncsi.

A vállalat belső kommunikációjának javítása azonban a hatékonyságot is növeli egyben, hiszen vezetőként valóban pontos képet kaphatunk az egyes szervezeti egységekkel kapcsolatos problémákról, új ötletekkel és megközelítésekkel gazdagíthatjuk vállalati kultúránkat, ha bevonjuk a hierarchia alsóbb szintjeit is a folyamatba, és nem csak azt várjuk el tőlük, hogy a munkaköri leírásba foglaltakat maradéktalanul teljesítsék.

A belső kommunikáció sikere egyrészt a vezető tiszta és mindenki számára érthető kommunikációján, másrészt az interaktív kommunikációs csatornák kialakításán és lelkiismeretes működtetésén áll vagy bukik.

Belső kommunikációs tanácsadóként az ISSUES Management auditálja a kommunikációs rendszert és eszközöket, valamint rövid, de célzott beszélgetések keretében összegyűjti az információs igényeket a hierarchia minden szintjéről. Ezt követően javaslatot teszünk a fejlesztések irányára, értékeljük a bevezetésre szánt új eszközöket. A folyamat sohasem zökkenőmentes. Minden vállalati változás esetében várható az ellenállás megjelenése, amit változásmenedzseri tapasztalattal is rendelkező tanácsadóink megbízhatóan terelnek mederbe és állítanak a vállalati célok szolgálatába.
ügyfélkapu

partnereink
esettanulmányok
spotlight