Érdekek szövevényes hálójában létezünk.

Az üzleti szereplők elemi érdeke, hogy a rendelkezésükre álló információk a megfelelő formában és a kellő pillanatban jussanak el a döntéshozókhoz. A hivatalok, a törvényelőkészítők valamilyen célt kívánnak elérni döntéseikkel, máskor a korábbi döntések megváltoztatásával, de nem mindig látják át a tervezett lépések társadalmi, üzleti hatásait. Ezért fontos, hogy valaki közvetítsen a két oldal között akkor is, ha nem állnak rendelkezésre azok az intézményes fórumok, amelyeken a véleményeket kicserélhetik, vagy nincs idő a nagy létszámú testületek összehívására.

A lobbitevékenység a kormányzati döntéshozók tájékoztatásának, a döntéshozatali folyamat befolyásolásának, az érdekérvényesítésnek törvényben szabályozott, legális formája.

Az ISSUES csapatából többen is saját praxisukból ismerik az állami hivatalok és az országgyűlés működési mechanizmusát. Tapasztalataik segítségével az ügyfelek könnyebben igazodnak el az érdekek szövevényében. Közvetítésükkel a különböző pártállású politikusok és a hivatali döntéshozók is pontosabb információkat szerezhetnek, ügyfeleink pedig biztosak lehetnek benne, hogy érveiket időben megismerik a változások előkészítői.

Aki érti a játszmát, és képes saját érdekeit artikulálni, egy lépéssel versenytársai előtt jár.

ügyfélkapu

partnereink
esettanulmányok
spotlight